Uchwała nr 285/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników zużytego sprzętu medycznego oraz innych składników ruchomych należących do Powiatu Lipnowskiego.Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 285/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników zużytego sprzętu medycznego oraz innych składników ruchomych należących do Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie składników zużytego sprzętu medycznego oraz innych składników ruchomych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wysokość wynagrodzenia za zbycie zużytego sprzętu medycznego oraz innych składników ruchomych wynosi 34.912,11 zł brutto ustalonej na podstawie protokołu z prac Komisji ds. wyceny i likwidacji.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (19 maja 2021, 12:08:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781