Uchwała nr 284/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z póź. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 284/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1175 z póź. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć do realizacji Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2021r., stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (19 maja 2021, 12:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530