Uchwała nr 300/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 5 lutego 2021w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie Na podstawie § 5 ust. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku zmienionej uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5497, zm.: poz. 6291) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 300/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 lutego 2021


w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

Na podstawie § 5 ust. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku zmienionej uchwałą Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2019roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5497, zm.: poz. 6291) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dodatek funkcyjny dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie
w wysokości 1800 zł miesięcznie.


§ 2. Dodatek przyznaje się od 1 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 roku.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (15 lutego 2021, 08:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56