Uchwała nr 299/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 5 lutego 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2020 r.Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym2 ,uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 299/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 5 lutego 2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2020 r.

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym2 ,uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z realizacji kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (15 lutego 2021, 08:51:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45