Uchwała nr 297/2021ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 18 stycznia 2021w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Edycie Zielińskiej –Naczelnik Wydziału Edukacji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 297/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 stycznia 2021


w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Edycie Zielińskiej –Naczelnik Wydziału Edukacji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) uchwala się, co następuje:


§1. Udzielić pisemnego upoważnienia Pani Edycie Zielińskiej –Naczelnik Wydziału Edukacji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie”.


§2. Upoważnia się również Panią Edytę Zielińską – Naczelnik Wydziału Edukacji do realizacji w/w zadania.


§3. Szczegółowy zakres czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych o a zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego oraz ustawy o samorządzie powiatowym określi udzielone upoważnienie.


§4. Do wystawienia upoważnienia uprawnieni są: dwóch członków Zarządu Powiatu.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (15 lutego 2021, 08:48:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35