Uchwała nr 281/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na najem lokali położonych na nieruchomości przy ulicy Nieszawskiej stanowiącej własność Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ) i art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490), oraz art. 13 ust.l Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r poz. 1990) uchwala, co następuje:

Uchwała nr 281/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na najem lokali położonych na nieruchomości przy ulicy Nieszawskiej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ) i art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490), oraz art. 13 ust.l Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r poz. 1990) uchwala, co następuje:


Uchwała Nr 281/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r. (98kB) pdfmetryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (20 stycznia 2021, 13:35:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67