Uchwała nr XXII/195/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskimNa podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 zm.: poz. 374, 695, 875, 1086) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/195/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 zm.: poz. 374, 695, 875, 1086) uchwala się, co następuje:


§1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


Uzasadnienie


Zarząd Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie zwrócił się z prośbą do Starosty Lipnowskiego o rozważenie możliwości utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów wydziałów lekarskich, deklarujących chęć podjęcia w przyszłości pracy w podmiotach, których organem założycielskim bądź prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze problemy z pozyskaniem kadry lekarskiej w lipnowskim szpitalu a przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu lipnowskiego przychylił się do w/w prośby i postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z projektem uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą zabezpieczenia i pozyskania kadry lekarskiej w najbliższych i kolejnych latach w podmiocie, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, co będzie w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) kompetencje w zakresie określenia warunków przyznawania studentom stypendiów przez jednostkę samorządu terytorialnego należą do rady powiatu.


Załącznik:


Załącznik do Uchwały XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie, a także załącznik do Regulaminu. (1189kB) pdf


metryczka


Opublikował: Agnieszka Kocińska (13 stycznia 2021, 10:08:30)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (13 stycznia 2021, 11:05:49)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393