Uchwała nr 60/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 6 listopada 2003w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LipnieNa podstawie art. 42 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 256, poz. 255, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/50/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Rada Powiatu Lipnowskiego posiada uprawnienia organu, który go utworzył

Uchwała nr 60/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 6 listopada 2003


w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Na podstawie art. 42 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 256, poz. 255, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/50/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Rada Powiatu Lipnowskiego posiada uprawnienia organu, który go utworzył


 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   Wyrazić zgodę na zakup przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie następującego sprzętu medycznego:

1.       aparatu Rtg (ogólnodiagnostyczny); Koszt aparatu wraz z osprzętem wynosi około 300 – 350 tys. PLN

2.        sprzętu endoskopowego; Wartość zakupu wynosi około 250 – 300 tys. PLN 

   § 2.   Zakup należy przeprowadzić z zachowaniem wymogów Ustawy o zamówieniach publicznych.  

   § 3.   Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. 

   § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 listopada 2003, 09:42:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3792