Uchwała nr 59/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 6 listopada 2003w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości z dotychczasowym nr ewid. 83/8 w celu powiększenia sąsiedniej działki o nr ewid. 303 zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Kikół, adaptacji pomieszczeń magazynowo–gospodarczych na aptekę, w budynku usytuowanym na działce nr ewid. 98/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Złota Górka, budowie budynku mieszkalnego przy istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 53/2 położonej w miejscowości Moszczonne, budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 95/3 położonej w miejscowości Kikół, podziale nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 83/8 położonej w miejscowości Kikół z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo–usługową, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kikół Wieś, zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewid. 197/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Nowej 8Na podstawie: art. 60 ust 2 w związku z art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/150/2001Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811 i Nr 124 poz. 2496/ po rozpatrzeniu: 1/ wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości z dotychczasowym nr ewid. 83/8 w celu powiększenia sąsiedniej działki o nr ewid. 303 zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Kikół 2/ wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: adaptacji pomieszczeń magazynowo–gospodarczych na aptekę, w budynku usytuowanym na działce nr ewid. 98/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Złota Górka. 3/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego przy istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 53/2 położonej w miejscowości Moszczonne. 4/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 95/3 położonej w miejscowości Kikół. 5/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 83/8 położonej w miejscowości Kikół z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo–usługową 6/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kikół Wieś. 7/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewid. 197/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Nowej 8.

Uchwała nr 59/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 6 listopada 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości z dotychczasowym nr ewid. 83/8 w celu powiększenia sąsiedniej działki o nr ewid. 303 zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Kikół, adaptacji pomieszczeń magazynowo–gospodarczych na aptekę, w budynku usytuowanym na działce nr ewid. 98/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Złota Górka, budowie budynku mieszkalnego przy istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 53/2 położonej w miejscowości Moszczonne, budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 95/3 położonej w miejscowości Kikół, podziale nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 83/8 położonej w miejscowości Kikół z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo–usługową, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kikół Wieś, zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewid. 197/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Nowej 8

Na podstawie: art. 60 ust 2 w związku z art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/150/2001Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811 i Nr 124 poz. 2496/ po rozpatrzeniu: 1/ wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości z dotychczasowym nr ewid. 83/8 w celu powiększenia sąsiedniej działki o nr ewid. 303 zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Kikół 2/ wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: adaptacji pomieszczeń magazynowo–gospodarczych na aptekę, w budynku usytuowanym na działce nr ewid. 98/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Złota Górka. 3/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego przy istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 53/2 położonej w miejscowości Moszczonne. 4/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 95/3 położonej w miejscowości Kikół. 5/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 83/8 położonej w miejscowości Kikół z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo–usługową 6/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kikół Wieś. 7/ po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewid. 197/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Nowej 8.


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   Uzgodnić pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

1/ podzieleniu nieruchomości z dotychczasowym nr ewid. 83/8 w celu powiększenia sąsiedniej działki o nr ewid. 303 zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Kikół

2/ adaptacji pomieszczeń magazynowo–gospodarczych na aptekę, w budynku  usytuowanym na działce nr ewid. 98/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Złota Górka.

3/ budowie budynku mieszkalnego przy istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 53/2 położonej w miejscowości Moszczonne.

4/ budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 95/3 położonej w miejscowości Kikół.

5/ podziale nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 83/8 położonej w miejscowości Kikół z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo–usługową,

6/ rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kikół Wieś.

7/ zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewid. 197/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Nowej 8. 

   § 2.   W/w uzgodnienia wydać w formie postanowień.

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 listopada 2003, 09:32:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8274