Uchwała nr 124/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 28 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji.Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203, 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287)

Uchwała nr 124/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji.

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203, 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) dla Fundacji ,,Nasze Dzieci” w Wielgiem.


§ 2. Udzielić dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wierzbicku od dnia 1 listopada 2019r.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 14:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625