Uchwała nr 113/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 26 września 2019w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Z 2018 r. poz. 4626)

Uchwała nr 113/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 września 2019


w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Z 2018 r. poz. 4626)


Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje


§ 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - 20 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie -20 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

3. Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

4. Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą -20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

5.Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie - 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

6.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie – 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

7.Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie – 20% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego


§ 2. Dodatek przyznaje się na okres od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 14:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500