Uchwała nr 109/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 12 września 2019w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Jasińskiej –Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz.511 .) oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Uchwała nr 109/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 września 2019


w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Jasińskiej –Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz.511 .) oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego upoważnienia Pani Magdalenie Jasińskiej -Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na zadanie pn:,, Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych dla Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”.

§ 2. Szczegółowy zakres czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,a zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego określi udzielone upoważnienie.


§ 3. Do wystawienia upoważnienia uprawnieni są Starosta i Członek Zarządu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 14:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808