Uchwała nr XI/88/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)

Uchwała nr XI/88/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Miasta Lipno w roku 2019 zadań Powiatu Lipnowskiego z zakresu prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej.

§2. Zakres zadań oraz wielkość środków wnoszonych przez Powiat określone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy Powiatem Lipnowski a Gminą Miasta Lipna na rok 2019.

§3. Porozumienia, o których mowa w § 2 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§4. Wykonanie uchwały Powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1479) Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.


Protokół głosowania plik do pobrania (365kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 października 2019, 11:23:36)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 11:55:08)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127