Uchwała nr X/83/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 26 września 2019w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 256, 219/2, 259 położonej przy ulicy Wymyślińskiej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 492, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2017 r. poz. 1509).

Uchwała nr X/83/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2019


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 256, 219/2, 259 położonej przy ulicy Wymyślińskiej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 492, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2017 r. poz. 1509).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 256, 219/2, 259 położonej przy ulicy Wymyślińskiej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00020288/2.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjętyUZASADNIENIE


Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe oznaczona jako działki nr 256, 219/2, 259, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00020288/2 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 25.02.2019 do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłączy światłowodowych w celu zapewnienia dostępu do internetu dla jednostek Powiatu Lipnowskiego zlokalizowanych przy ulicy Wymyślińskiej 2 w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Skępe. Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie linii światłowodowej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 października 2019, 11:22:51)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 12:38:11)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 87