Uchwała nr X/82/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 26 września 2019w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/9 oraz 88/5 położonej przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 492, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2017 r. poz. 1509).

Uchwała nr X/82/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2019


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/9 oraz 88/5 położonej przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 492, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, Dz.U. z 2017 r. poz. 1509).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/9 oraz 88/5 położonej przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00025817/7.

§2. Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.UZASADNIENIE


Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 1410/9 oraz 88/5, dla której w Sadzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 18.07.2019 do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podłączenia instalacji odprowadzającej wodę deszczową w związku z planowaną budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie instalacji wodnej znajdującej się na nieruchomości oznaczonej numerem 3180 zasilającej budynek szpitala.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Protokół głosowania plik do pobrania (187kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 października 2019, 11:20:50)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 12:39:07)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 81