Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2020 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 87/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 sierpnia 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                73 921 251,30 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                    -  70 097 479,22 zł
dochody majątkowe w kwocie              -    3 823 772,08  zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                  73 799 945,44 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości              -  64 704 682,86 zł
wydatki majątkowe w wysokości           -    9 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 87/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
    a) planu dochodów
    b) planu wydatków
    c) planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
    d) planu zadań remontowych


    I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 75 157,00 zł i zamkną się kwotą
73 921 251,30 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 –  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 593,00 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Dział 855 –  rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 71 564,00 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku.


    II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 75 157,00 zł i zamkną się kwotą   
73 799 945,44 zł
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 –  gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dokonanie zmian jest konieczne z uwagi na zwiększenie środków na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie usług oraz kosztów postepowania sądowego. Tym samym wprowadza się zmniejszenie wydatków na prace remontowe i usługi dotyczące ekspertyz.

Dział 750 –  administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację usług w zakresie tłumaczeń, a tym samym zmniejszając wydatki w zakresie opłat składek.

Dział 754 –  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 593,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 853 – 
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Dokonanie zmian jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na udział pracowników  w szkoleniach. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat telekomunikacyjnych.

Dział 855 –  rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 71 564,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2019 r.


Załacznik do Uchwały 87/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie (74kB) plik


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (16 sierpnia 2019, 08:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij