Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 79/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 18 lipca 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 841 154,68 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 017 382,60 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 719 848,82 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 624 586,24 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

6. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 79/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 104 367,00 i zamkną się kwotą
73 841 154,68 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 61 947,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 42 420,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019 roku.


  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 104 367,00 i zamkną się kwotą
73 719 848,82

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 61 947,00 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
11 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków za realizacje usług, a zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat podatku os nieruchomości.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym w tym rozdziale wynikają z konieczności dostosowania wielkości wydatków do występujących potrzeb w danym rozdziale.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 42 420,00 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
11 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r.


Załącznik do Uchwały Nr 79/2019 Plik do pobrania (17kB) plik


Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 lipca 2019, 08:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij