Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 63/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 maja 2019


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 16 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 4 ust. 1, pkt. 23, art. 11 ust. 1, pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688), Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), Uchwały Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Zarząd Powiatu w Lipnie

             uchwala, co następuje


§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „ „Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688) w zapewnieniu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi na terenie Powiatu Lipnowskiego”

2.Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca do godz. 14:00


§3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonaniu zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i stanowią odpowiednio: załącznik Nr 1, załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§4.Treść ogłoszenia o konkursie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 63/2019 (30kB) plikOpublikował: Marta Piątkiewicz (6 czerwca 2019, 12:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij