Uchwała nr 36/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 27 marca 2019w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Uchwała nr 36/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 27 marca 2019


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchyla się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie przyjęty Uchwałą Nr 359/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 czerwca 2018r.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019r..

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie (497kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 czerwca 2019, 10:36:25)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (10 lipca 2019, 14:41:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646