Uchwała nr VI/53/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art.40 ust.1 i art.42 a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

Uchwała nr VI/53/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchyla się Uchwałę Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

W związku z uwagami nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dotyczącymi niektórych zapisów uchwały, w celu zachowania prawidłowości i sprawności procesu legislacyjnego, zasadnym jest uchylić Uchwałę Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.


Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 maja 2019, 08:00:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98