Uchwała nr VI/47/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 rokuNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.534, poz. 761, poz. 730) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Uchwała nr VI/47/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.534, poz. 761, poz. 730) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa:

  1. plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu lipnowskiego. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. plan sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lipnowskiego. Plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.


UZASADNIENIE


Reforma ustroju szkolnego wprowadzona przepisami ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobligowała organy stanowiące powiatów do podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie powiatu do nowego ustroju szkolnego. Podjęta przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwała Nr XXIV/155/2017 z dnia 30 marca 2017 roku określała sieć szkół w okresie przejściowym tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 roku.

Od 1 września 2019 r., działając na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, rada powiatu ustala nowy plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na terenie powiatu lipnowskiego. Na obszarze powiatu lipnowskiego nie funkcjonują szkoły publiczne prowadzone przez inne organy prowadzące. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/47/2019

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 9 maja 2019r.


  1. Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze powiatu lipnowskiego

czteroletnie licea ogólnokształcące

1.

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie w Zespole Szkół w Lipnie, przy ul. Traugutta 1

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipnie w Zespole Szkół w Lipnie,

przy ul. Traugutta 1

3.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipnie w Zespole Szkół Technicznych

w Lipnie, przy ul. Okrzei 3

4.

Liceum Ogólnokształcące w Skępem w Zespole Szkół w Skępem,

przy ul. Wymyślińskiej 2

5.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skępem w Zespole Szkół w Skępem,

przy ul. Wymyślińskiej 2

pięcioletnie technika

1.

Technikum w Lipnie w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie przy ul. Okrzei 3

2.

Technikum w Skępem w Zespole Szkół w Skępem, przy ul. Wymyślińskiej 2

3.

Technikum w Dobrzyniu nad Wisłą w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą,

przy ul. Szkolnej 5

branżowe szkoły I stopnia

1.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Lipnie w Zespole Szkół Technicznych

w Lipnie przy ul. Okrzei 3

2.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Skępem w Zespole Szkół w Skępem,

przy ul. Wymyślińskiej 2

3.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Dobrzyniu nad Wisłą w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą, przy ul. Szkolnej 5

szkoły policealne

1.

Szkoła Policealna w Lipnie w Zespole Szkół w Lipnie, przy ul. Traugutta 1

2.

Szkoła Policealna w Skępem w Zespole Szkół w Skępem, przy ul. Wymyślińskiej 2
  1. Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze powiatu lipnowskiego, w których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum


czteroletnie licea ogólnokształcące

1.

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie w Zespole Szkół w Lipnie, przy ul. Traugutta 1

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipnie w Zespole Szkół w Lipnie,

przy ul. Traugutta 1

3.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipnie w Zespole Szkół Technicznych

w Lipnie, przy ul. Okrzei 3

4.

Liceum Ogólnokształcące w Skępem w Zespole Szkół w Skępem,

przy ul. Wymyślińskiej 2

5.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skępem w Zespole Szkół w Skępem,

przy ul. Wymyślińskiej 2

pięcioletnie technika

1.

Technikum w Lipnie w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie przy ul. Okrzei 3

2.

Technikum w Skępem w Zespole Szkół w Skępem, przy ul. Wymyślińskiej 2

3.

Technikum w Dobrzyniu nad Wisłą w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą,

przy ul. Szkolnej 5
Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VI/47/2019

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 9 maja 2019 r.


Publiczne szkoły specjalne mające siedzibę na obszarze powiatu lipnowskiego

szkoły podstawowe specjalne

1.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie, przy ul. Okrzei 4

branżowe szkoły I stopnia specjalne

1.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Lipnie w Zespole Szkół Technicznych

w Lipnie przy ul. Okrzei 3


Protokół głosowania plik do pobrania (185kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (16 maja 2019, 14:58:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76