Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu w Lipnie

Uchwała nr IV/35/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 lutego 2019


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 733)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1.1. Ustala się na terenie Powiatu w Lipnie wysokość opłat za czynności związane z usunięciem z obszaru wodnego lub przechowywanie na parkingu strzeżonym statków lub innych obiektów pływających.

2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wynoszą, w przypadku:

1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego – 57 złotych oraz za każdą dobę jego przechowywania – 20 złotych;

2) usunięcia poduszkowca – 109 złotych oraz za każdą dobę jego przechowywania – 36 złotych;

3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m – 132 złote oraz za każdą dobę jego przechowywania – 57 złotych;

4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m – 163 złote oraz za każdą dobę jego przechowywania – 109 zł;

5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 216 złotych oraz za każdą dobę jego przechowywania – 163 zł.

§ 2. Maksymalne opłaty określone w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, podlegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/222/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U z a s a d n i e n i e


Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. – o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2011 roku Nr 208 poz. 1240. Zgodnie z w/w ustawą usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu.

Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant po stwierdzeniu, że osoba prowadząca dany pojazd jest pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. W przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Zadanie związane z usuwaniem statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzeniem strzeżonego portu lub przystani może być realizowane przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub przez podmiot, któremu powierzono wykonywanie tych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu. Maksymalne stawki opłat ulegają corocznej zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat.

Wysokość opłat została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 733). Ustalone opłaty mają zastosowanie do statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu lipnowskiego w trybie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz przechowywanych w strzeżonych portach lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Lipnowskiego.


Protokół głosowania plik do pobrania (183kB) pdf


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 marca 2019, 11:57:39)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (15 marca 2019, 11:37:28)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij