Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu w Lipnie

Uchwała nr IV/22/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 lutego 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500/, w związku z art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm. z 2018 r. poz. 2435/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. , zmienionej Uchwałami Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. , w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, miedzy innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza kompetencję dla rady powiatu do określenia w uchwale przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także zasad i warunków korzystania z tych obiektów.

Zmiana Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów dotyczy załącznika zawierającego wykaz przystanków i spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2047C Wola- gr. pow. -/Osówka/ i nr 2724C Kłokock- Złowody- Szpiegowo.                                                                                  

Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2019 plik do pobrania (92kB) wordOdpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 marca 2019, 11:29:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij