Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 22/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 1 marca 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

  1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. Zmienia się załącznik k 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

  3. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

  4. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 22/2019 z dnia 1 marca 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

  3. planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznychWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie konieczności sporządzenia ekspertyzy i kosztów postępowania sądowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty diet członkom komisji lekarskiej w związku ze zwiększeniem stawki godzinowej w roku 2019. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów oraz pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów.


Rozdział 801130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów.


Rozdział 801140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące zakupu materiałów.


Rozdział 801140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące realizacji Projektu pn. „ERAZMUS+” do wielkości przyznanej dotacji na jego realizację.

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r.,, oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r.,

Załącznik do Uchwały Nr 22/2019 plik do pobrania (20kB) plik

Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 marca 2019, 10:28:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij