Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2018

Uchwała nr III/18/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego o przeznaczeniu administracyjno-biurowym oraz zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata garażu trwale związanego z gruntem, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 11 usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu trwale związanego z gruntem o pow. 17 m2, usytuowanego przy budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres 5 lat lokalu użytkowego o przeznaczeniu administracyjno-biurowym, oznaczonego jako pomieszczenie nr 11 o powierzchni 41,4 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58 położonym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 423/3 o powierzchni 0,0909 ha oraz zgodę na wynajęcie na okres 5 lat garażu murowanego o powierzchni 17 m2, trwale związanego z gruntem, położonego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 423/2 o powierzchni 0,0088 ha, znajdującego się przy budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres od 01.03.2019 r. do 29.02.2024 r. umów najmu lokalu użytkowego oraz garażu, opisanych w § 1 Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr nr 423/2, 423/3 dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00006087/1 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 31.12.2018 roku, po czterech latach obowiązywania wygasają umowy najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na cele administracyjno – biurowe oraz najmu garażu murowanego zawarte z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Lipnie. Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000, 1349, 1432) Rada Powiatu ustala zasady lub wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu w Lipnie w odpowiedzi na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie wniósł o wyrażenie zgody na wynajęcie przedmiotowej nieruchomości na dalszy okres 5 lat dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od przetargowej formy zawarcia umowy najmu.

W tym stanie rzeczy uznano, że wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Lipnie na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu jest celowe i uzasadnione.


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 10:16:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij