Uchwała nr 3/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2018w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.Na podstawie art. 32 ust. 1 i2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz §2 Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uchwała nr 3/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz §2 Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wskazuje się imiennie reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

1. Maria Katarzyna Kulig- Wicestarosta Lipnowski

2. Henryka Teresa Segień – Geodeta Powiatowy.

§2. Traci moc Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 09:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553