Uchwała nr 410/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 13 listopada 2018w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)

Uchwała nr 410/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 listopada 2018


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)


Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1. Powierzyć stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie Panu Mirosławowi Grodaszewskiemu.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 grudnia 2018, 08:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570