Uchwała nr 407/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 listopada 2018w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) oraz Uchwały Nr 404/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Uchwała nr 407/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) oraz Uchwały Nr 404/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn.: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Agnieszka Grzywaczewska

  2. Sekretarz Komisji – Elżbieta Błaszkiewicz

  3. Członek Komisji – Bartłomiej Brzozowski

  4. Członek Komisji- Jerzy Zieliński


§ 2. Tryb i kryteria wyboru ofert określa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn.: „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej ”


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 listopada 2018, 14:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495