Uchwała nr 291/ 2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 poz. 1868 ) oraz Ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2017 poz. 1769 z późn. zm.)

Uchwała nr 291/ 2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 poz. 1868 ) oraz Ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2017 poz. 1769 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi


§ 3. Traci moc Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi uchwalony Uchwałą Nr 199/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 lutego 2017 roku.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 12:41:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573