Uchwała nr 287/2017 Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2022.Na podstawie 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z póź. zm.).

Uchwała nr 287/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2022.

Na podstawie 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z póź. zm.).


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:§1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z wszystkimi gminami Powiatu Lipnowskiego projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2022.

2. Projekt Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji 28 listopada 2017 r.

2. Planowany termin zakończenia to 5 grudnia 2017 r.


§3. Uwagi do Projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2022 można zgłaszać :

1) za pośrednictwem internetu: www.lipnowski.powiat.pl

2) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Biuro Transportu Powiatowego i Nadzoru Właścicielskiego

ul. Sierakowskiego 10B

87-600 Lipno


§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 12:24:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552