Uchwała nr XXXVI/216/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rokNa podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2017 poz. 1868/

Uchwała nr XXXVI/216/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. 2017 poz. 1868/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w Lipnie na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały (60kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (11 stycznia 2018, 11:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771