Uchwała nr XXXIV/208/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 poz 1868) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 poz 2147 z późn. zm.).

Uchwała nr XXXIV/208/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 poz 1868) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 poz 2147 z późn. zm.).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na kontynuowanie umowy najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy 10A w Lipnie celem prowadzenia w nim przez kontrahentów działalności gospodarczej na okres od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 31 października 2018 roku na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o kontynuowanie najmu pomieszczeń biurowych opisanych w §1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Umowa najmu lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy 10A w Lipnie o powierzchni 21,6m². Wspomniany lokal stanowi zaplecze biurowe dla kontrahentów, którzy za ich najem płacili na rzecz Powiatu Lipnowskiego czynsz.

W związku z powyższym nawiązanie kolejnych umów najmu ww. pomieszczeń biurowych jest korzystne z punktu społecznego, ponieważ ułatwia lokalnym firmą rozwój oraz pod kątem ekonomicznym, gdyż zapewnia stałe wpływy do budżetu Powiatu Lipnowskiego.

W tym wypadku kontynuowanie najmu wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu. W tych okolicznościach odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania przez Zarząd Powiatu w Lipnie umowy najmu na okres przekraczający 3 lata jest celowe i uzasadnione.
metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 grudnia 2017, 09:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786