Uchwała nr 174/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 4 listopada 2016w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w SkępemNa podstawie § 5 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 174/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 4 listopada 2016


w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dodatek funkcyjny dla dyrektorów: Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w wysokości:

  1. Ewa Juszczyk 1.100 zł miesięcznie

  2. Wiesław Białucha 850 zł miesięcznie


§ 2. Dodatek przyznaje się od 1 września 2016 roku na okres powierzenia stanowiska dyrektora.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Śliwińska
Opublikował: Jan Garbarczyk (13 czerwca 2017, 11:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686