Uchwała nr XIX/128/2016RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2016w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2016 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873 z 2015r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1886 z 2016r. poz. 195)

Uchwała nr XIX/128/2016
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2016


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2016 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873 z 2015r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1886 z 2016r. poz. 195)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2016
w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik nr 1: Pliki do pobrania (15kB) word


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (14 grudnia 2016, 14:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800