Uchwała nr 166/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2016w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Uchwała nr 166/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2016


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)


Zarząd Powiatu w Lipnie

Uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.Plik do pobrania (197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (12 października 2016, 11:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232