Uchwała nr XVII/115/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu trzech pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 poz 814) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65).

Uchwała nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu trzech pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 poz 814) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na kontynuowanie umowy najmu trzech pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie celem prowadzenia w nich przez kontrahentów działalności gospodarczej na okres od dnia 01 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2019 roku na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.


§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o kontynuowanie najmu pomieszczeń biurowych opisanych w §1 uchwały.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 roku.Uzasadnienie


Wygasła umowa najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie. Wspomniane lokale stanowiły zaplecze biurowe dla kontrahentów, którzy za ich najem płacili na rzecz Powiatu Lipnowskiego czynsz.

W związku z powyższym nawiązanie kolejnych umów najmu ww. pomieszczeń biurowych jest korzystne z punktu społecznego, ponieważ ułatwia lokalnym firmom rozwój oraz pod kątem ekonomicznym, gdyż zapewnia stałe wpływy do budżetu Powiatu Lipnowskiego.

W tym wypadku kontynuowanie najmu wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu. W tych okolicznościach odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania przez Zarząd Powiatu w Lipnie umowy najmu na okres przekraczający 3 lata jest celowe i uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (23 września 2016, 09:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808