Uchwała nr XVI/108/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Henrykowi Sztuczce.Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XVI/108/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Henrykowi Sztuczce.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Henrykowi Sztuczce.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pan Henryk Sztuczka w trakcie praktyki lekarskiej związanej z lipnowskim szpitalem dał się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej, wzorowy pracownik, oddany lekarz oraz ceniony specjalista. To nauczyciel kilku pokoleń lekarzy.

Przez lata cieszy się niezmiennie bardzo dobrą opinią kolegów lekarzy, współpracowników oraz ogromnym uznaniem rodziców leczonych dzieci, którzy w pierwszym rzędzie podkreślają jego oddanie, takt, wrażliwość, bezinteresowność i profesjonalizm.

Pan doktor Henryk Sztuczka jest postrzegany jako osoba kompetentna, godna zaufania, niezwykle uczciwa i odpowiedzialna, umiejąca podejmować trudne, czasami niewygodne decyzje , kierując się przede wszystkim dobrem małych pacjentów.

Niezwykłe podejście do wykonywanego zawodu oraz fakt, że ponad 40 lat pracy poświęcił młodym pacjentom Powiatu Lipnowskiego służąc swoją wiedzą i oddaniem pretendują Pana Henryka Sztuczkę do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 15:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684