Uchwała nr XVI/106/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Zofii Czyżyńskiej.Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XVI/106/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Zofii Czyżyńskiej.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Zofii Czyżyńskiej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pani Zofia Czyżyńska całe swoje życie zawodowe poświęciła dzieciom i młodzieży szkolnej nie tylko przekazując wiedzę, ale przede wszystkim z sercem i miłością podchodząc do każdego ucznia. Pani Zofia z ogromnym wkładem i zaangażowaniem wypełniała swoją rolę w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. Swoją pracę traktowała jako powołanie, ponieważ w każdym uczniu widziała jedynie pełnoprawnego towarzysza procesu edukacyjnego.

Pani Zofia jest także nieocenionym piewcą kultury, tradycji i przyrody Ziemi Dobrzyńskiej ukazując jej piękno w swojej twórczości m.in. w tomikach ,,Pejzaże Dobrzyńskie”,, Ocalić od zapomnienia”. O swojej ziemi pisze z dumą i miłością, promując jej piękno wszystkim i wszędzie.

Pani Zofia pisze także wiersze dla dzieci, ponieważ najmłodsi czytelnicy mają dla niej szczególne znaczenie. Jej wiersze mają być dla nich przestrogę i nauką jak postępować, by mieć szczęśliwe i dobre życie.

Wymienione wyżej zasługi i cechy osobowościowe Pani Zofii Czyżyńskiej pretendują Ją do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 15:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643