Uchwała nr XVI/101/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu gruntu z przeznaczeniem na instalację reklamy na działce nr 388/5 obręb 11 Lipno położonej przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016 poz 814)

Uchwała nr XVI/101/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu gruntu z przeznaczeniem na instalację reklamy na działce nr 388/5 obręb 11 Lipno położonej przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016 poz 814)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na kontynuowanie najmu gruntu z przeznaczeniem na instalację reklamy na działce nr 388/5 obręb 11 Lipno położonej przy ulicy Sierakowskiego 10A stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na okres od dnia 01.07.2016 roku do dnia 30.06.2019 roku.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UZASADNIENIE


Kontrahent z którym będzie podpisana umowa najmu płacić będzie z tytułu najmu czynsz na rzecz Powiatu Lipnowskiego co dostarczy dodatkowych środków finansowych, które będzie można wykorzystać w budżecie powiatu.

Nadmienić należy również, że zainstalowana reklama nie wpływa na zmniejszenie miejsc parkingowych przy budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Najem na rzecz ww. kontrahenta trwał trzy lata a co za tym idzie jej kontynuowanie wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu.

W związku z powyższym wyrażenie zgody uznaje się za celowe i zasadne.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 14:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712