Uchwała nr XVI/107/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 lipca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Zofii Ewie Szczęsnej.Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XVI/107/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Zofii Ewie Szczęsnej.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Zofii Ewie Szczęsnej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pani Zofia Ewa Szczęsna całe swoje życie zawodowe poświęciła dzieciom i młodzieży szkolnej nie tylko przekazując wiedzę, ale przede wszystkim z sercem i miłością podchodząc do każdego dziecka. Pani Zofia z ogromnym wkładem i zaangażowaniem wypełniała swoją rolę w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. Swoją pracę traktowała jako powołanie, ponieważ w każdym dziecku widziała jedynie pełnoprawnego towarzysza procesu edukacyjnego.

Pani Zofia jest także nieocenionym piewcą kultury, tradycji i przyrody Ziemi Dobrzyńskiej ukazując jej piękno w swojej twórczości m.in. w tomikach ,,Na skępską nutę”, ,,Uśmiech ludziom”, Z nadzieją iść przez życie”, ,,Kwiaty serca”. O swojej ziemi pisze z dumą i miłością, promując jej piękno wszystkim i wszędzie.

Pani Zofia w swojej poezji podejmuje tematykę miłości do Boga, miłości do drugiego człowieka, w tym, szczególnie do dzieci, miłości do Skępego oraz Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej.

Wymienione wyżej zasługi i cechy osobowościowe Pani Zofii Szczęsnej pretendują Ją do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (2 sierpnia 2016, 14:53:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621