Uchwała nr XV/96/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tomaszowi Woźnickiemu.Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XV/96/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tomaszowi Woźnickiemu.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Tomaszowi Woźnickiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pan Tomasz Woźnicki całe swoje życie zawodowe poświęcił Powiatowi Lipnowskiemu i jego mieszkańcom, służąc im najpierw jako Naczelnik i Wójt Gminy Tłuchowo, później jako radny Rady Powiatu w Lipnie. Za czasów pełnienia funkcji gospodarza gminy Tłuchowo udało się pobudować znaczną część dróg utwardzonych, w 98% udało się zakończyć wodociągowanie gminy, pobudować oczyszczalnię ścieków i kanalizacji w Tłuchowie. Zawsze dbał o poprawę warunków życia mieszkańców powiatu poprzez budowę i rozbudowę budynków użyteczności publicznej o charakterze oświatowym, kulturalnym.

Jako radny i członek Zarządu Powiatu w Lipnie starał się również dbać o rozwój powiatu w zakresie poprawienia infrastruktury drogowej, bazy oświatowej czy budowy nowego budynku Komendy Powiatowej PSP w Lipnie. Nie bał się także podejmować trudnych decyzji, takich jak likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie i utworzenie Spółki Szpital Lipno, myśląc zawsze o dobru tej ziemi i jej mieszkańców.

Jako Naczelnik i Wójt Gminy Tłuchowo, a także jako radny Rady Powiatu pozostał otwarty na sprawy każdego mieszkańca, ze spokojem wyjaśniając i próbując pomóc w załatwieniu ważnej dla nich sprawy. Cechy osobowościowe Pana Tomasza, Jego zaangażowanie w życie społeczne, w rozwój Powiatu oraz widoczna miłość do tej ziemi i jej mieszkańców pretendują Go do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2016, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823