Uchwała nr XV/94/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Barbarze Kordylasińskiej.Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XV/94/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Barbarze Kordylasińskiej.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Barbarze Kordylasińskiej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pani Barbara Kordylasińska to wyjątkowy Lekarz, to wyjątkowy Człowiek, który całe swoje dorosłe życie poświecił drugiemu człowiekowi – przede wszystkim pacjentom, ale również inwalidom wojennym. Pani Doktor to Lekarz wielkiego serca i dobroci, która z ogromną empatią i zrozumieniem podchodzi do cierpienia drugiego człowieka.

Prawdziwą pasją Pani Kordylasińskiej jest działalność społeczna na rzecz Powiatu Lipnowskiego i jego mieszkańców, dlatego woli wyborców służyła im jako radna Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Lipnie. Za czasów pełnienia tych funkcji udało się zrealizować wiele inwestycji: oczyszczalnia ścieków, hala sportowa przy szkołach nr 1 i 2 w Lipnie, cmentarz komunalny w Złotopolu. Zawsze dbała o poprawę warunków życia mieszkańców powiatu poprzez remonty i rozbudowę budynków użyteczności publicznej o charakterze oświatowym, kulturalnym.

Także obecnie pracuje społecznie będąc wiceprzewodniczącą w Radzie Społecznej Promocji Twórców Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw, w ten sposób promując lokalnych twórców, którzy pokazują piękno, urokliwość, historię, tradycję i kulturę Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw.

Wymienione wyżej zasługi i cechy osobowościowe Pani Barbary Kordylasińskiej pretendują Ją do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2016, 13:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707