Uchwała nr XV/90/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1445 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1045 oraz poz. 1890) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65).

Uchwała nr XV/90/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1445 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1045 oraz poz. 1890) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz 1774 zm. Dz. U. z 2015 poz. 1777, Dz. U. z 2016 poz. 65).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na kontynuowanie dzierżawy pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, położonych w budynku przy ulicy Sierakowskiego 10B w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski na okres od dnia 01.07.2016 roku do dnia 30.06.2019 roku.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w §1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciaUZASADNIENIE


Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski wygrał przetarg ogłoszony dnia 30.05.2016 roku na obsługę bankową Powiatu Lipnowskiego a co za tym idzie zobowiązany jest do prowadzenia punktu kasowego zlokalizowanego w budynku urzędu.

Dzierżawa na rzecz ww. kontrahenta trwała trzy lata a co za tym idzie jej kontynuowanie wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu.

W związku z powyższym wyrażenie zgody uznaje się za celowe i zasadne.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2016, 12:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613