Uchwała nr 98/2015Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2015w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z późn. zm. Dz.U.2015.1445 art.6a ust.2 w zw. z art.10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2015.460 z późn. zm.).

Uchwała nr 98/2015
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z późn. zm. Dz.U.2015.1445 art.6a ust.2 w zw. z art.10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2015.460 z późn. zm.).Zarząd Powiatu w Lipnie

Uchwala, co następuje:


§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję pozbawienia niżej wymienionych dróg publicznych, położonych we Włocławku, kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich:

- ulica Al. Jana Pawła II,

- ulicy Wienieckiej,

- ulicy Wyszyńskiego,

- mostu stalowego im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego,

- ulicy Lipnowskiej


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (30 grudnia 2015, 11:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879