Uchwała nr 76/2015Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 9 września 2015w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2015 rok”.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21) i art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 t.j. z późn. zm.).

Uchwała nr 76/2015
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 9 września 2015


w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2015 rok”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21) i art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 t.j. z późn. zm.).Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1.

Zarząd Powiatu w Lipnie zmienia „Plan zadań promocyjnych na 2015 rok” przyjęty Uchwałą Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2015 rok” i przyjmuje go do realizacji w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1: Plik do pobrania (59kB) word

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (6 listopada 2015, 08:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965