Uchwała nr IX/57/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 października 2015w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą na działce nr 1073 – obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą przez Panią Łucję Sztupecką, Pana Mariusza Wyszyńskiego, Pana Mariusza Stankiewicza oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2015.1445) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. zm. poz. 1039, zm. poz. 1180 oraz zm. poz. 1265).

Uchwała nr IX/57/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 października 2015


w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą na działce nr 1073 – obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą przez Panią Łucję Sztupecką, Pana Mariusza Wyszyńskiego, Pana Mariusza Stankiewicza oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2015.1445) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. zm. poz. 1039, zm. poz. 1180 oraz zm. poz. 1265).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą na działce nr 1073 – obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, przez Panią Łucję Sztupecką, Pana Mariusza Wyszyńskiego, Pana Mariusza Stankiewicza oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego na okres od dnia 01.10.2015 roku do dnia 30.09.2020 roku.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów o kontynuowanie najmu nieruchomości opisanej w §1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.10.2015 roku.


Uzasadnienie


Pani Łucja Sztupecka, Pan Mariusz Wyszyński, Pan Mariusz Stankiewicz oraz Pan Andrzej Pączkowski są wieloletnimi najemcami lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonego przy ulicy Zduńskiej 11 w Dobrzyniu nad Wisłą należącego do Powiatu Lipnowskiego. Niektóre z tych osób użytkowały przywołane lokale jeszcze gdy budynek był własnością Skarbu Państwa i pozostawał w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wymienione osoby nie zalegają z płatnościami za media i czynsz oraz ważnym jest również, iż nie posiadają własnościowych lokali mieszkalnych.

Najem na rzecz ww. kontrahentów trwał trzy lata a co za tym idzie ich kontynuowanie wymaga, zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, zgody Rady Powiatu.

W związku z powyższym wyrażenie zgody uznaje się za celowe i zasadne.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (21 października 2015, 08:24:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941