Uchwała nr IX/56/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 października 2015w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.)

Uchwała nr IX/56/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 października 2015


w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.)Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:


§ 1. Dodać do załącznika Nr 1 Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015r. w sprawie uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego w § 4 punkt m) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


załącznik: Plik do pobrania (52kB) word

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (21 października 2015, 08:19:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 917