Uchwała nr NR II/10/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2014w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Lipnie w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych.Na podstawie art. 38 a ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 38 a ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2013. 595, ze zm. Dz. U.2013.645 z 2013 r., z 2014 r. Dz. U.2014.379 oraz Dz. U. 2014. 072).

Uchwała nr NR II/10/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Lipnie w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych.

Na podstawie art. 38 a ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 38 a ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2013. 595, ze zm. Dz. U.2013.645 z 2013 r., z 2014 r. Dz. U.2014.379 oraz Dz. U. 2014. 072).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Deleguje się dwóch radnych Rady Powiatu w Lipnie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w osobach:

  1. Góźdź Jacek

  2. Wiśniewski Rafał

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Rada powiatu, zgodnie z art. 38 a ust. 5 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, deleguje w skład Komisji dwóch radnych. Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, deleguje w skład Komisji dwóch radnych, bowiem ich mandaty wygasły w związku z upływem kadencji poprzedniej Rady.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (25 lutego 2015, 14:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079