Uchwała nr NR II/7/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2014w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813).

Uchwała nr NR II/7/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Lipnie wybrani zostali:

  1. Pani Ofmańska Renata

  2. Pani Opalczewska Halina Stanisława


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego Rada Powiatu w Lipnie wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (25 lutego 2015, 13:50:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063