Uchwała nr NR I/2/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2014w sprawie: wyboru Starosty Lipnowskiego.Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U.2014.1202), §52 ust. 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813) oraz art. 73§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.2014.1502).

Uchwała nr NR I/2/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie: wyboru Starosty Lipnowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U.2014.1202), §52 ust. 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813) oraz art. 73§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.2014.1502).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Stwierdza się, że Starostą Lipnowskim wybrany został Pan Krzysztof Baranowski.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Rafał Wiśniewski
metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 grudnia 2014, 08:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1163